Homøopati

På verdensbasis er homøopati en av de mest brukte behandlingsmetodene innen alternativ medisin. Behandlingen er skånsom og uten uheldige bivirkninger ved at medisinene blir gitt i små doser om gangen, med tett oppfølging underveis.

Når brukes homøopati?
Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Homøopatisk behandling kan brukes av både barn og voksne.
Se også NOU 1998:21 Alternativ medisin

Pasientsikkerhet
Untitled-1

Ved å gå til en homøopat MNNH, kan du være trygg på at vedkommende er godt kvalifisert. Se NNH-terapeuters behandlingstilbud.

Alle NNH-godkjente terapeuter plikter å holde seg til NNHs etiske regelverk.

For at brukerne av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS.
Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler

Se også terapibeskrivelse på NNHs internettsider samt om homøopati i Store norske leksikon.

Se nærmere informasjon om konsultasjon, takster og bestill time her.