Lignendeloven kort forklart

Homøopatiske medisiner blir foreskrevet i henhold til en naturlov, ofte presentert som “lignende kurerer lignende”.Denne lignendeloven tilsier at man kan korrigere sykdomssymptomer med medisinsubstanser som frembringer lignende sykdomssensasjoner når testet på en ellers frisk person. Her veldig kortfattet forklart.

HomeopathyPlus:
The Law of Similars
Three examples that will more clearly demonstrate the law, the way it works, and how it is applied.

Legen som elsker å se barn bli friske med klassisk homøopati

– Det som er så fantastisk med å behandle barn, er å se  de utrolig raske resultatene. Det er synd at barn ikke får behandles i Sverige. Det sier lege Heiko Klinge, som arbeider med klassisk homøopati i Tyskland.

Dagens homeopati [17.02.2017]:
Läkaren som älskar se barn bli friska med klassisk homeopati

Kan nanomedisin gi forklaring på hva et homøopatisk middel er og hvorfor det fungerer?

Veldig bra artikkel av dr. Iris Bell – og et viktig innlegg i forhold til en vitenskapelig forklaringsmodell på hva et homøopatisk middel er, hva en homøopatisk potens er og hvordan homøopatiske midler virker.

[The California Homeopath:]
Adaptive Network Nanomedicine: Solving the Homeopathy Puzzle One (Small) Scientific Step at a Time

What is a homeopathic remedy? What is a homeopathic potency? How does a remedy act?

Hva anser du som det beste kliniske bevis på effekten av homøopati?

På spørsmål om hva han mener er det beste kliniske bevis på effekten av homøopati i forhold til en hvilken som helst indikasjon, svarer dr. André Saine blant annet at de mest overbevisende bevisene er å finne i de omfattende registreringene som er blitt gjort i forbindelse med homøopatisk behandling under epidemier helt tilbake til 1799.

[The Canadian Academy of Homeopaty]
What do you consider to be the best clinical evidence supporting the efficacy of homeopathy for any indication?
Dr. André Saine debates homeopathy with leading US and Canadian sceptics.

Grunnprinsippet i Jenners koppervaksine

Edward Jenner brukte det homøopatiske prinsipp og ikke det isopatiske (som nå brukes for vaksiner) da han utviklet den banebrytende koppervaksinen. Jenner selv var neppe bevisst forskjellene i disse prinsippene, noe hans tilhengere tydeligvis heller ikke har vært eller er.

Homeopathy World Community:
Basic Principle of Jenner’s CowPox Vaccine To Heal SmallPox

Charles Darwin og homøopati

Til tross for Darwins personlige erfaringer og positive opplevelser som homøopatisk pasient, har han aldri erkjent dette offentlig. Og til tross for hans egne eksperimenter med planter i homøopatiske doser, har han aldri brukt ordet «homøopatisk» i sine offentlige skrifter. Darwin skal allikevel ha uttrykt takknemlighet for bidrag til vitenskapen som homøopater har stått for.

Dana Ulman – NCBI [oktober 2009]
The Curious Case of Charles Darwin and Homeopathy
In 1849, Charles Darwin was so ill that he was unable to work one out of every 3 days, and after having various troubling symptoms for 2–12 years, he wrote to a friend that he was ‘going the way of all flesh’. He sought treatment from Dr James Manby Gully, a medical doctor who used water cure and homeopathic medicines. Despite being highly skeptical of these treatments, he experienced a dramatic improvement in his health, though some of his digestive and skin symptoms returned various times in his life.

De kroniske sykdommene – Herings oversikt

I et av forordene til Hahnemanns De kroniske sykdommene – deres særegne natur og homøopatiske behandling skriver Constantine Hering blant annet:
«Det er ikke en enkel sak å velge middel på grunnlag av symptomer. Det viser seg gang på gang ut fra den måten både nybegynnere og leger av den gamle skolen som begynner med homøopati, jobber. De forholder seg hele tiden til sykdomsnavn og gir for eksempel ett spesielt middel ved skarlagensfeber bare fordi noen andre hadde funnet det nyttig; eller ett bestemt middel ved lungebetennelse bare fordi det tydelig har kommet frem i et tidligere tilfelle; mens Hahnemann lærer oss at, bare fordi et middel har hjulpet før, er det ingen grunn til at det samme midlet skal hjelpe på nytt ved en lignende sykdom. Det er symptomene og ikke navnet som peker i retning av det mest passende middel.»

Chronic Diseases – Hering’s overview
Medicine cannot explain why some symptoms resolve quickly of their own accord (i.e. acute illnesses) and why others don’t resolve, so known as chronic diseases. Only Dr Samuel Hahnemann has postulated a theory and a practical solution to chronic diseases which he explains in great detail in this volume.

Publisert av Stephen Blendell
på Homeopathy: The Art and Science of Medicine

Forskning på homøopati

Homeopathy for Everyone:
Database of Positive Homeopathic Research Studies
Homøopat og forsker, Robert Medhurst, har samlet positive forskningsstudier knyttet til homøopati i mange år – både forsøk på mennesker, kliniske studier, in vitro og in vivo forskning på homøopatiske midler, samt forsøk på dyr og plantestudier.

Homeopathy Research Institute – HRI [høst 2015]:
The best studies show individualised homeopathic treatment has beneficial effects beyond placebo
Flere systematiske undersøkelser og meta-analyser av homøopati er utført, men få har sett utelukkende på placebokontrollerte studier av individualisert homøopatisk behandling, slik den utføres av homøopater i praksis. Forskerteamet til dr. Robert Mathie utførte i 2014 en slik analyse og funnet ut at det er 1,5 til 2 ganger større sannsynlighet for at homøopatiske medisiner har gunstigere effekt enn placebo, når foreskrevet ved individualisert behandling.

Research to go – HRI
Homeopathy Research Institute (HRI) har publisert flere dokumenter som bidrar til å gi innsikt i argumenter som finnes for og imot homøopati, og en del sentral forskning som brukes i disse argumentene.

Svenska Akademin för Klassisk Homeopati – SAKH:
Modell förklarar hur homeopatiska läkemedel återskapar hälsa
Iris Bell og Mary Koithan ved University of Arizona har lansert et forsøk på en teoretisk modell for hvordan homøopatiske legemiddel virker i levende organismer. De kaller modellen NPCAS (NanoParticle-allostatic Cross-Adaptation-Sensitization).
– Homøopatiske medisiner består av nanopartikler. De virker innenfra, ved å stimulere forskjellige innvortes nettverk og påvirke hele organismen (fysiologisk), ikke ved å undertrykke symptomer i ulike organer (farmakologisk).

Folkeaksjon for Alternativ Behandling

Alternativopplysningen tok november 2007 initiativ til en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

Folkeaksjon for Alternativ Behandling stiller krav om

  • øremerking av 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling
  • etablering av tilbud om alternativ behandling på sykehus
  • bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling
  • fullstendig momsfritak for alternativ behandling
  • refusjonsordning for alternativ behandling.

Se http://www.alternativ.no/folkeaksjon/ og https://www.facebook.com/groups/23893096266/

Homøopati og symptomenes betydning

En grunnleggende forutsetningen ved de fleste naturmedisinske terapiformene er at menneskekroppen har en egen iboende kraft som bestreber seg på å forsvare seg selv og overleve. Symptomer på sykdom ses derfor ikke på som om at noe er «galt» med personen. Symptomer ses faktisk på som en respons og en innsats fra organismen i et forsøk på å helbrede seg selv og forsvare seg mot infeksjoner og/eller stress.

Fordi symptomer ses på som kroppens tilpasninger i sine anstrengelser for å forsvare og helbrede seg selv, vil det være det fornuftig å bruke behandlinger som etterligner kroppens iboende visdom. Homøopatisk medisin er en velkjent terapeutisk behandlingsmetode som nettopp anerkjenner denne kunnskapen. Homøopati er en form for «medisinsk bionikk» som bruker ulike plantematerialer, mineraler, og animalske substanser basert på deres evne til å forårsake lignende symptomer som den syke personen opplever, når gitt i tilstrekkelig store doser.

Dana Ullman – The Huffington Post  24.11.2009:
The Wisdom of Symptoms: Respecting the Body’s Intelligence