Homøopatiske grunnprinsipper

Det homøopatiske behandlingssystemet bygger på lovmessige grunnprinsipper, eksakt definert av den tyske farmasøyt og lege Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Førstevirkning – ettervirkning Alle legemidler – enhver medisinsk substans – har to motsatte virkninger; førstevirkning (primær aksjon) og ettervirkning (sekundær aksjon). Førstevirkningen er den virkning som legemiddelet utøver på organismen. Ettervirkningen er den virkning som setter inn når førstevirkningen har avtatt. Ettervirkningen er kroppens motreaksjon på … Les merHomøopatiske grunnprinsipper

Fem steg til korrekt legemiddel

I Uwe Plates bok Lehrbuch Symptomelexikon finnes en god beskrivelse av prosessen for å finne det best passende homøopatiske legemidlet i hvert enkelt sykdomstilfelle: Steg 1: Anamnese En homøopatisk behandling starter alltid med intervju og en grundig gjennomgang av nåværende og tidligere sykdomstilstander og symptomer. Steg 2: Tegnkombinasjoner Med utgangspunkt i de symptomene pasienten beskriver i anamnesen, … Les merFem steg til korrekt legemiddel

Om homøopati

Ordet homøopati kommer av de greske ordene «homoios», som betyr lik eller lignende, og «pathos», som betyr sykdom. Dette avspeiler homøopatiens hovedprinsipp – likhetsloven.

Lignendeloven kort forklart

Homøopatiske medisiner blir foreskrevet i henhold til en naturlov, ofte presentert som “lignende kurerer lignende”.Denne lignendeloven tilsier at man kan korrigere sykdomssymptomer med medisinsubstanser som frembringer lignende sykdomssensasjoner når testet på en ellers frisk person. Her veldig kortfattet forklart. HomeopathyPlus: The Law of Similars Three examples that will more clearly demonstrate the law, the way … Les merLignendeloven kort forklart

De kroniske sykdommene – Herings oversikt

I et av forordene til Hahnemanns De kroniske sykdommene – deres særegne natur og homøopatiske behandling skriver Constantine Hering blant annet: «Det er ikke en enkel sak å velge middel på grunnlag av symptomer. Det viser seg gang på gang ut fra den måten både nybegynnere og leger av den gamle skolen som begynner med homøopati, … Les merDe kroniske sykdommene – Herings oversikt

Folkeaksjon for Alternativ Behandling

Alternativopplysningen tok november 2007 initiativ til en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud. Folkeaksjon for Alternativ Behandling stiller krav om øremerking av 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling etablering av tilbud om alternativ behandling på sykehus bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling fullstendig momsfritak for alternativ behandling refusjonsordning for alternativ … Les merFolkeaksjon for Alternativ Behandling

Homøopati og symptomenes betydning

En grunnleggende forutsetningen ved de fleste naturmedisinske terapiformene er at menneskekroppen har en egen iboende kraft som bestreber seg på å forsvare seg selv og overleve. Symptomer på sykdom ses derfor ikke på som om at noe er «galt» med personen. Symptomer ses faktisk på som en respons og en innsats fra organismen i et forsøk … Les merHomøopati og symptomenes betydning

Samuel Hahnemann om potenseringsprosessen

Hahnemann sine retningsliner med omsyn til dynamisering av legemiddelsubstansar, slik dei er skildra i § 270 i 6. utgåva av «Organon» og kapitlet «Legemidla» i 2. utgåva av «Dei kroniske sjukdommane, deira særeigne natur og homøopatiske kur».

Potensering i praksis – eit møte med Brita Gudjons

Brita Gudjons er farmasøyt og driv firmaet Homöopatisches Labor Gudjons, som tilverkar alle legemiddelpotensane for hand. Brita er svært oppteken av å følgje Hahnemann sine retningsliner under tilverkinga av legemidla og har difor søkt om, og fått, særskild løyve hjå dei tyske styresmaktene til å framstille dei homøopatiske legemidla nøyaktig slik han har skildra det i «Dei kroniske sjukdommane, deira særeigne natur og homøopatiske kur» (2. utg.) og «Organon» (6. utg.).