Grunnprinsippet i Jenners koppervaksine

Edward Jenner brukte det homøopatiske prinsipp og ikke det isopatiske (som nå brukes for vaksiner) da han utviklet den banebrytende koppervaksinen. Jenner selv var neppe bevisst forskjellene i disse prinsippene, noe hans tilhengere tydeligvis heller ikke har vært eller er.

Homeopathy World Community:
Basic Principle of Jenner’s CowPox Vaccine To Heal SmallPox