Forskning

Medical-research

Homeopathy for Everyone:
Database of Positive Homeopathic Research Studies
Homøopat og forsker, Robert Medhurst, har samlet positive forskningsstudier knyttet til homøopati i mange år – både forsøk på mennesker, kliniske studier, in vitro og in vivo forskning på homøopatiske midler, samt forsøk på dyr og plantestudier.

Homeopathy Research Institute – HRI [høst 2015]:
The best studies show individualised homeopathic treatment has beneficial effects beyond placebo
Flere systematiske undersøkelser og meta-analyser av homøopati er utført, men få har sett utelukkende på placebokontrollerte studier av individualisert homøopatisk behandling, slik den utføres av homøopater i praksis. Forskerteamet til dr. Robert Mathie utførte i 2014 en slik analyse og funnet ut at det er 1,5 til 2 ganger større sannsynlighet for at homøopatiske medisiner har gunstigere effekt enn placebo, når foreskrevet ved individualisert behandling.

Research to go – HRI
Homeopathy Research Institute (HRI) har publisert flere dokumenter som bidrar til å gi innsikt i argumenter som finnes for og imot homøopati, og en del sentral forskning som brukes i disse argumentene.

 

Svenska Akademin för Klassisk Homeopati – SAKH:
Modell förklarar hur homeopatiska läkemedel återskapar hälsa
Iris Bell og Mary Koithan ved University of Arizona har lansert et forsøk på en teoretisk modell for hvordan homøopatiske legemiddel virker i levende organismer. De kaller modellen NPCAS (NanoParticle-allostatic Cross-Adaptation-Sensitization).
– Homøopatiske medisiner består av nanopartikler. De virker innenfra, ved å stimulere forskjellige innvortes nettverk og påvirke hele organismen (fysiologisk), ikke ved å undertrykke symptomer i ulike organer (farmakologisk).