Hva anser du som det beste kliniske bevis på effekten av homøopati?

På spørsmål om hva han mener er det beste kliniske bevis på effekten av homøopati i forhold til en hvilken som helst indikasjon, svarer dr. André Saine blant annet at de mest overbevisende bevisene er å finne i de omfattende registreringene som er blitt gjort i forbindelse med homøopatisk behandling under epidemier helt tilbake til 1799.

[The Canadian Academy of Homeopaty]
What do you consider to be the best clinical evidence supporting the efficacy of homeopathy for any indication?
Dr. André Saine debates homeopathy with leading US and Canadian sceptics.