Massasje

Massasje

Fysiske belastninger, skader eller psykisk traume og stress kan føre til unødige blokkeringer og spenninger i kroppens muskler og vev. De spente partiene blir ofte ømme og smertefulle, og kroppens selvregulering og restituering hemmes.

«Massasje øker blod- og lymfesirkulasjon, strekker muskler og løser opp arrvev, øker bevegelse i leddene og stimulerer nervesystemet. Massasje øker tilstrømning av næringsstoffer og tømming av avfallsstoffer i muskler og vev. Massasje stimulerer de sensoriske reseptorene i huden og det underliggende vevet.» (NOU 1998:21 Alternativ medisin)

Ved hjelp av massasje og systematisk manuell påvirkning av kroppens muskler, soner og ømme punkter kan spenninger løses opp og føre til avspenning, forbedret sirkulasjon og bedre funksjonalitet.

Massasjen utføres på behandlingsbenk og består av strykning (euffleurage), knaing, tøyning og friksjon (petrissage), trykk, vridninger og strekk av muskler og vev på rygg, skuldre, overarmer, sete, lår og legger.

For best effekt er det nødvendig å være avkledt på de områdene som skal masseres. Resten av kroppen dekkes til.

Dersom hensiktsmessig, supplerer jeg i enkelte tilfeller massasjen med tapping (taponement) ved hjelp av en mekanisk Neurotapper™ som skaper vibrasjon og mekaniske bølgebevegelser i soner og ømme punkter, slik at blodgjennomstrømmingen blir ytterligere forbedret.


Benytt kontaktskjema eller online timebestilling for bestilling av time
på Helsesenter i Bergen tirsdager og onsdager 15:30 – 20:00.

Be om gavekort, klippekort, organisasjons- eller bedriftsavtale og få 20 % rabatt.

Se prisoversikt/takster.