Takster

  • Homøopati første gang kr 600,-
  • Homøopati første gang barn/student kr 450,-

Gjennomgang av sykdomshistorien. Nåværende og tidligere symptomer kartlegges.

Konsultasjon på telefon eller via internett (f.eks. Skype) koster det samme som ordinær konsultasjon på klinikk.

Oppfølging vil skje etter behov – alt etter sykdommens karakter og hvordan behandlingsforløpet arter seg.

  • Homøopati – oppfølgingstime kr 350,-

Vanligvis er det naturlig med en oppfølgingstime etter 3 – 4 uker. Dersom symptomer endrer karakter i vesentlig grad eller nye kommer til, er oppfølgingstime nødvendig. En oppfølgingstime ved homøopatisk behandling vil normalt vare 30 minutter.

Telefonsamtaler som på grunn av ny informasjon tar ekstra tid, faktureres som oppfølgingstime.

  • Massasje 30 min kr 350,-
  • Massasje 45 min kr 450,-
  • Massasje 90 min (hel kropp) kr 700,-

Beregn litt lengre tid første gang, da det går med ekstra tid til samtale og registrering i kundejournal.

Avbestilling:
Avbestilling eller endring av time må skje på telefon/sms til 909 33 717 senest 24 timer før avtalt tid. Ved senere avbestilling belastes timen i sin helhet.

Benytt kontaktskjema eller online timebestilling for bestilling av time
Helsesenter i Bergen tirsdager og onsdager 15:30 – 20:00.

20 % rabatt med organisasjons-/bedriftsavtale eller klippekort (5 ganger).
NB! Gjelder ikke homøopatisk førstegangskonsultasjon.

Selger gavekort. Hjemmebesøk på forespørsel.