Takster

Homøopati – første konsultasjon/oppstart av behandling kr 750,-
Homøopati – første konsultasjon/oppstart av behandling barn/student kr 600,-
Gjennomgang av sykdomshistorien. Nåværende og tidligere symptomer kartlegges.

Konsultasjon på telefon eller via internett (f.eks. Skype) koster det samme som ordinær konsultasjon på klinikk.

Se Konsultasjon og Fem steg til korrekt legemiddel

Oppfølging vil skje etter behov – alt etter sykdommens karakter og hvordan behandlingsforløpet arter seg.

Homøopati – oppfølgingstime kr 350,-
Vanligvis er det naturlig med en oppfølgingstime etter 3 – 4 uker. Dersom symptomer endrer karakter i vesentlig grad eller nye kommer til, er oppfølgingstime uansett nødvendig.

Telefonsamtaler som på grunn av ny informasjon tar ekstra tid, faktureres som oppfølgingstime.

NeuromuscleWave – praksisbehandling kr 350,-
For å bli sertifisert i NeuromuscleWave Systembehandling™, kreves et minimum av systembehandlinger. I en opplæringsfase tilbyr jeg derfor praksisbehandling til spesialpris.

Bestill time her

Avbestilling:
Avbestilling eller endring av time må skje på telefon/sms til 909 33 717 senest 24 timer før avtalt tid. Ved senere avbestilling belastes timen i sin helhet.