Barn og massasje

Berøringssansen er en av de første sansene et nyfødt barn utvikler og er avgjørende for et barns utvikling. Berøring gir en følelse av velvære og påvirker helsetilstanden. Positiv berøring gir en positiv opplevelse av egen kropp.

Hvorfor velger jeg naturterapeut som tittel?

Min erfaring i møte med mine pasienter har etter hvert slipt og formet min terapeutiske hverdag til å passe en ny virkelighet. Mine pasienters behov har endret seg, med nye vinklinger på helsemessige problemstillinger – og behov for mer allsidig kunnskap og utvidete behandlingstilbud.

Utvidet massasjetilbud på Helsesenter i Bergen

Det er kjekt å kunne ønske en ny kollega – Dagfinn Brekke – velkommen med på laget. Sammen ønsker vi å være et godt team for et utvida massasjetilbud på Helsesenter i Bergen i Sverres gate tre ettermiddager/kvelder i uka – tirsdag, onsdag og torsdag.

Movemberkampanje

For å gi et bidrag til helsefremmede prosjekter rettet mot menn, får alle som bestiller massasjetime innen utgangen av november, 50 % rabatt. Jeg donerer så et tilsvarende beløp til Movember – en frivillig organisasjon som tar menns helse og psykiske tilstand på alvor, og som har fokus på menns helse i en global sammenheng. Jeg ønsker at flere skal få oppleve den gevinsten man kan få ved å gjøre noe med egen helse.

En solid fagorganisasjon skaper økt trygghet

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er landets største fagorganisasjon for naturterapeuter. Gjennom fokus på pasientsikkerhet, kompetanseheving og helseinnovasjon, arbeider vi kontinuerlig for å gi pasienter og brukere et trygt naturmedisinsk behandlingstilbud.

Feilslått helsepolitikk og økte avgifter rammer våre mest sårbare pasienter

For våre pasienter betyr vedtaket om innføring av merverdiavgift på våre behandlingstilbud 25 % høyere pris – et påslag som forsterker den sosiale profilen i negativ lei. Er du opptatt av pasientsikkerhet og frihet til i større grad å kunne velge den behandlingsform du måtte ønske, oppfordrer vi deg til å bruke din stemmerett med omhu ved høstens stortingsvalg.

Regjeringspartiene har vedtatt merverdiavgift på alternativ behandling

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk med støtte av Fremskrittspartiet igjennom sitt forslag til Statsbudsjett 15. desember i fjor. Dette forslaget innebar at det ble innført merverdiavgift på alternativ og komplementær behandling, gjeldende fra 1. januar 2021.  Forslaget ble lagt frem midt i sommerferien, med en  høringsfrist som er høyst uvanlig for slike saker.

Homøopatiske tiltak og tips ved sporadiske uhell og hendingar under behandling

Under behandling av kroniske sjukdommar kan ein til tider oppleve uventa episodar og uhell som fører til mellombelse tilstandar som forstyrrar det homøopatiske behandlingsforløpet, og som  krev bruk av eit mellombels middel før ein igjen kan fortsetja behandlinga av den underliggjande kroniske sjukdomen.

Nå kan du kjøpe homøopatiske legemidler utenom apotek

Fra nyttår er homøopatiske legemidler ikke lenger bare tillatt solgt på apotek, men også i egne såkalte LUA-utsalg; Legemidler Utenom Apotek. Det betyr at du selv nå blant annet kan bestille homøopatiske legemidlerer på internett – for eksempel på Arnika.no.