Folkeaksjon for Alternativ Behandling

Alternativopplysningen tok november 2007 initiativ til en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

Folkeaksjon for Alternativ Behandling stiller krav om

  • øremerking av 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling
  • etablering av tilbud om alternativ behandling på sykehus
  • bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling
  • fullstendig momsfritak for alternativ behandling
  • refusjonsordning for alternativ behandling.

Se Folkeaksjon for Alternativ Behandling og Folkeaksjon for Alternativ Behandling | Facebook