Homøopati

Homøopati (homeopati) er en av de mest brukte behandlingsformene innen naturmedisin og alternativ behandling.

Homøopati
bygger på likhetsprinsippet, ved at en medisinsubstans som i tilstrekkelig store doser frembringer symptomtegn hos en frisk person, kan hjelpe syke med lignende symptomtegn når de gis i små (potenserte) doser.

Begrepet er dannet av gresk hómoios ὅμοιος (lignende) og páthos πάθος (sykdom) = lignende helbreder lignende.

Homøopatisk behandling skjer ved bruk av potenserte (dynamiserte) medisinske substanser som blir gitt i små doser. Behandlingen er derfor skånsom og uten uheldige bivirkninger.

Behandlingen kan brukes ved fysiske og psykiske lidelser – både hos barn og voksne.

Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

FB_top
Online timebestilling homøopat Svein Johannessen

Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager. Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Egenvurderingsskjemaer

Se terapibeskrivelseNNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. og på Aude Sapere Online.

Se priser/takster

  • Homøopati første gang kr 600,-
  • Homøopati første gang barn/student/pensjonist kr 450,-
  • Homøopati – oppfølgingstime kr 350,-
Homøopati - homeopati

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler

Hjemmebesøk på forespørsel.