Homøopati

Homøopati

– homeopati

Homøopati (homeopati) er en av de mest brukte metodene innen naturmedisin og alternativ behandling på verdensbasis. Homøopatisk behandling skjer ved bruk av potenserte (dynamiserte) medisinske substanser som blir gitt i små doser. Behandlingen er derfor skånsom og uten uheldige bivirkninger.

«Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc.» Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Homøopatisk behandling bygger på likhetsprinsippet, ved at en medisinsubstans som i tilstrekkelig store doser frembringer symptomtegn hos en frisk person, kan hjelpe syke med lignende symptomtegn når de gis i små (potenserte) doser.

Homøopatisk behandling kan brukes ved fysiske og psykiske lidelser – både av barn og voksne.

Egenvurderingsskjemaer

FB_top

Se terapibeskrivelse på NNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

«Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager.» Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler

Benytt kontaktskjema eller online timebestilling for bestilling av time på Helsesenter i Bergen tirsdager og onsdager 15:30 – 20:00.

Hjemmebesøk på forespørsel.