Homøopati | homeopati

Homøopati | homeopati

Homøopati (homeopati) er en behandlingsform som benytter seg av potenserte (dynamiserte) medisinske substanser. På verdensbasis er homøopatisk behandling en av de mest brukte metodene innen alternativ behandling.

Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Homøopatisk behandling bygger på likhetsprinsippet, ved at en substans som i tilstrekkelig store doser frembringer symptomtegn hos en frisk person, i små doser hjelper syke med lignende symptomtegn. Behandlingen er skånsom og uten uheldige bivirkninger ved at de homøopatiske midlene blir gitt i små doser om gangen, med tett oppfølging underveis.

Homøopatisk behandling kan brukes ved fysiske og psykiske lidelser – både hos barn og voksne.

FB_top

Se terapibeskrivelse på NNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager. Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler

Benytt kontaktskjema eller online timebestilling for bestilling av time på Helsesenter i Bergen tirsdager og onsdager 15:30 – 20:00.

Se prisoversikt/takster

20 % rabatt med organisasjons-/bedriftsavtale eller klippekort (5 ganger).
NB! gjelder ikke ved førstegangskonsultasjon.

Selger gavekort. Hjemmebesøk på forespørsel.