Konsultasjon

For å finne frem til det best passende homøopatiske legemidlet, må det en grundig gjennomgang av sykdomstilfellet og mulige legemidler til. Derfor er det også svært viktig å få registrert så korrekte og så detaljerte symptomer som mulig.
Uklare symptomer, gir et ukorrekt legemiddelvalg.

En konsultasjon hos homøopat går ut på å få en oversikt over alle aktuelle plager og symptomer gjennom samtale/intervju. Her legges grunnlaget for all videre jobbing.

Til første konsultasjon hos meg er det derfor viktig å ha tenkt gjennom følgende:

HVA?
Gjelder det hodepine, magesmerte, urinveisproblematikk eller annet?

HVOR?
Ved de fleste plager er et organ i kroppen påvirket. Det er viktig å få avklart om hodepinen gjelder hele hodet, pannen, tinningene eller baksiden av hodet. Ved smerter i magen må det for eksempel avklares om hele magen er berørt eller om det fortrinnsvis gjelder venstre eller høyre side av magen.

HVORDAN?
Dette er et svært viktig spørsmål, spesielt ved smerte. Det finnes mange smertesensasjoner. Derfor er det viktig å få avklart hvilken sensasjon det er snakk om – om smerten er brennende, stikkende eller trykkende.

NÅR?
Blir smertesensasjonen for eksempel verre før, under eller etter at du har spist? Er smertene verre når du står, sitter eller ligger? etc.

FØLGETILSTANDER?
Ofte oppstår andre plager sammen med hovedproblemet. Det kan for eksempel dreie seg om at man blir kvalm når smerten i kneet er på sitt verste, det kan være svimmelhet sammen med hodepinen etc.

I enkelte tilfeller – spesielt ved langvarige plager – vil det i tillegg være viktig å få informasjon om tidligere symptomer, når de oppsto og hvordan disse eventuelt har blitt behandlet.

Behandlingens varighet vil avhenge av flere faktorer: sykdommens karakter, hvor lenge den har vart, alder m.m. Jo mer nøyaktig du beskriver dine plager, jo større sannsynlighet er det for homøopaten å velge det mest passende legemiddelet, noe som forkorter behandlingstiden.

Vanligvis må man regne med ny oppfølgingstime etter 3 – 4 uker – avhengig av om sykdommen er akutt eller kronisk, om det dukker opp nye symptomer eller tidligere symptomer kommer tilbake m.m.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med behandlingen eller er usikker på doser og inntak av medisinen, tar vi det via telefon, uten ekstra kostnad. Er det mer omfattende, kan oppfølgingstime være påkrevd.

Se også informasjon under takster og bestill time her