Movemberkampanje

Det er en kjensgjerning at menn søker helsehjelp sjeldnere enn kvinner. Som følge av det har menn generelt sett dårligere helse og, ikke overraskende, lavere gjennomsnittsalder enn kvinner.

I mitt virke som terapeut møter jeg mange gutter og menn som har lidelser og plager de har utsatt å få hjelp med – og mange av disse plagene kunne ha vært unngått dersom de hadde oppsøkt hjelp tidligere.

Bidrag til Movember

For å gi et bidrag til helsefremmede prosjekter rettet mot menn, får alle som bestiller massasjetime innen utgangen av november, 50 % rabatt. Jeg donerer så et tilsvarende beløp til Movember – en frivillig organisasjon som tar menns helse og psykiske tilstand på alvor, og som har fokus på menns helse i en global sammenheng.

Siden 2003 har Movember finansiert mer enn 1 250 prosjekter rettet mot menns helse verden over. Movember jobber for å øke forskningen rundt menns helse og påvirke måten helsetjenester når ut til og støtter menn på. Målsettinga er å forhindre at menn dør for unge.

NB! Gjelder massasjebehandlinger merket (Svein). Prisen justeres til halv pris ved betaling, og jeg sender oppsamlet beløp til Movember i slutten av måneden.

Med denne beskjedne kampanjen ønsker jeg å rette fokus på at også gutter og menn kan oppsøke naturterapeutiske helsetjenester. Jeg ønsker at flere skal få oppleve den gevinsten man kan få ved å gjøre noe med egen helse.

Dersom du ikke har anledning til å bestille time, kan du være med å støtte Movember ved å donere et valgfritt beløp på https://no.movember.com/donate

For relaterte sider og artikler om menn og helse, se Mannehelse