Arkiv

Om potenseringsprosessen
Ei redigert omsetjing av Hahnemann sine retningslinjer med omsyn til dynamisering av legemiddelsubstansar. Av homøopat Svein Johannessen (1996).

Potensering i praksis – eit møte med Brita Gudjons
Brita Gudjons er farmasøyt og svært oppteken av å følgje Hahnemann sine retningslinjer under tilverking av legemidla. (1996)