Rutiner ved behandling av barn og ungdom

Barn og ungdom er sårbare grupper som i liten grad kan gjøre gode autonome vurderinger for egen helse.

Siden norske myndigheter i utgangspunktet ikke stiller særlige begrensninger eller ekstra pålegg om hvordan alternative behandlere skal opptre når pasienten er et barn, er det spesielt viktig å benytte seg av utøvere som er medlem av utøverorganisasjoner med høy faglig standard og yrkesetiske retningslinjer – som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon eller tilsvarende.

Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få. Er du mellom 16 og 18 år kan du selv bestemme behandlinger og hvem som skal få vite hva om helsen din. Barn og ungdom får imidlertid økende råderett over egen helse fra de er 12 år frem til de blir myndig – noe som også påvirker deres anledning til selv å oppsøke alternativ behandler. Jfr. Lov om pasient- og brukerrettigheter

Hos meg gjelder følgende rutiner og retningslinjer:

  • Ungdom 12 – 16 år
    Foresatt alltid til stede under konsultasjon og behandling og har signert helseopplysningsskjema og samtykkeerklæring. Etter samtykke fra foresatte velger pasienten selv om massasje utføres med tøy på eller i shorts/undertøy.
  • Ungdom 16 +
    Pasienten velger selv om foresatt eller annen omsorgsperson skal være til stede under konsultasjon og/eller behandling, samt om massasje utføres med tøy på eller i shorts/undertøy.

Ved første konsultasjon/første gangs behandling skal alltid helseopplysningsskjema og samtykkeerklæring fylles ut. Her vektlegges opplysninger om pasienten har oppsøkt lege eller annet helsepersonell på forhånd og om pasienten allerede får konvensjonell eller annen behandling. Under konsultasjonen registreres nåværende tilstand og eventuell sykehistorie.

Ved videre behandlinger gjennomføres en oppfølgingssamtale for å se hvordan effekten av behandlingen har vært og om det eventuelt er behov/ønsker for endringer.

Se også
Informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom [Tidsskriftet – den norske legeforening 04.03.2004]


Se nærmere informasjon om