Smitteverntiltak

Ved behandling hos meg gjelder følgende:

  • Vask hendene godt (eller bruk håndsprit) ved ankomst og før du går.
  • Kom så nært opp til avtalt time som mulig og hold god avstand til andre på venterommet.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller føler deg uvel, skal du ikke møte. Vi avtaler da ny time.
  • Jeg bruker munnbind under behandling som krever fysisk nærhet – for eksempel ved massasje.

Jeg retter meg til enhver tid etter Helsedirektoratets smittevernveileder som gjelder helsevirksomheter med én-til-én kontakt under behandlingen.

Helseerklæring

For behandling på Helsesenter i Bergen vil jeg be deg om en helseerklæring i forhold til covid-19. Du kan fylle ut helseerklæringsskjema ved ankomst eller fylle ut skjemaet under.