Homøopati og symptomenes betydning

En grunnleggende forutsetningen ved de fleste naturmedisinske terapiformene er at menneskekroppen har en egen iboende kraft som bestreber seg på å forsvare seg selv og overleve. Symptomer på sykdom ses derfor ikke på som om at noe er «galt» med personen. Symptomer ses faktisk på som en respons og en innsats fra organismen i et forsøk på å helbrede seg selv og forsvare seg mot infeksjoner og/eller stress.

Fordi symptomer ses på som kroppens tilpasninger i sine anstrengelser for å forsvare og helbrede seg selv, vil det være det fornuftig å bruke behandlinger som etterligner kroppens iboende visdom. Homøopatisk medisin er en velkjent terapeutisk behandlingsmetode som nettopp anerkjenner denne kunnskapen. Homøopati er en form for «medisinsk bionikk» som bruker ulike plantematerialer, mineraler, og animalske substanser basert på deres evne til å forårsake lignende symptomer som den syke personen opplever, når gitt i tilstrekkelig store doser.

Dana Ullman – The Huffington Post  24.11.2009:
The Wisdom of Symptoms: Respecting the Body’s Intelligence