Rutiner ved behandling av barn og ungdom

Barn og ungdom er sårbare grupper. Ved behandling av barn og ungdom er det spesielt viktig med gode rutiner og retningslinjer.