Rutiner ved behandling av barn og ungdom

Barn og ungdom er sårbare grupper som i liten grad kan gjøre gode autonome vurderinger for egen helse.

Siden norske myndigheter i utgangspunktet ikke har fastsatt spesielle begrensninger eller ekstra pålegg om hvordan alternative behandlere skal opptre når pasienten er et barn, er det spesielt viktig å benytte seg av utøvere som er medlem av utøverorganisasjoner med høy faglig standard og yrkesetiske retningslinjer – som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon eller tilsvarende.

Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få. Er du mellom 16 og 18 år kan du selv bestemme behandlinger og hvem som skal få vite hva om helsen din. Barn og ungdom får imidlertid økende råderett over egen helse fra de er 12 år frem til de blir myndig – noe som også påvirker deres anledning til selv å oppsøke alternativ behandler. Jfr. Lov om pasient- og brukerrettigheter

Les videreRutiner ved behandling av barn og ungdom