Regjeringspartiene har vedtatt merverdiavgift på alternativ behandling

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk med støtte av Fremskrittspartiet igjennom sitt forslag til Statsbudsjett 15. desember i fjor. Dette forslaget innebar at det ble innført merverdiavgift på alternativ og komplementær behandling, gjeldende fra 1. januar 2021.  Forslaget ble lagt frem midt i sommerferien, med en  høringsfrist som er høyst uvanlig for slike saker.

Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling er lite helsefremmende

For pasienter og brukere, terapeuter, studenter, fagskoler og fagorganisasjoner innen naturmedisin og alternativ behandling oppfattes forslaget om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling som et stort tilbakeskritt. Ved å fjerne mva-fritaket tas hele grunnlaget for Registeret for utøvere av alternativ behandling bort.

Høringssvar – Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling

Regjeringas høringsforslag om gjeninnføring av mva på behandling av alternativ behandling sier ingenting om bedret helse og velvære for en stor del av befolkningen. Forslaget har større fokus på økte inntekter for staten. Er det rettferdig at mine pasienter, som ofte er avhengig av mine helsetjenester skal sørge for denne økte inntekten ved å få en mva-regning på toppen av det de normalt betaler?