Takster

Homøopati

  • Homøopati første gang kr 800,-
  • Homøopati første gang barn/student/pensjonist kr 500,-
  • Homøopati – oppfølgingstime kr 450,-

Alle prisene er inklusiv mva.

Gjennomgang av sykdomshistorien. Nåværende og tidligere symptomer kartlegges.

Konsultasjon på telefon eller via internett (f.eks. Skype, Messenger etc.) koster det samme som ordinær konsultasjon på klinikk.

Oppfølging vil skje etter behov – alt etter sykdommens karakter og hvordan behandlingsforløpet arter seg.

Vanligvis er det naturlig med en oppfølgingstime etter 3 – 4 uker. Dersom symptomer endrer karakter i vesentlig grad eller nye kommer til, er oppfølgingstime nødvendig. En oppfølgingstime ved homøopatisk behandling vil normalt vare 30 minutter.

Telefonsamtaler som på grunn av ny informasjon tar ekstra tid, faktureres som oppfølgingstime.

Massasje

  • Massasje 30 min kr 400,-
  • Massasje 45 min kr 500,-
  • Massasje 60 min kr 650,-
  • Massasje 75 min kr 700,-

Alle prisene er inklusiv mva.

Beregn litt lengre tid første gang, da det går med ekstra tid til samtale og registrering i kundejournal.

Online timebestilling homøopat Svein Johannessen

Avbestilling:
Avbestilling eller endring av time må skje på telefon/sms til 909 33 717 senest 24 timer før avtalt tid. Ved senere avbestilling belastes timen i sin helhet.

Betaling:
Bankkort eller Vipps 551708 ‘Homøopat Svein Johannessen’.

20 % rabatt med organisasjons-/bedriftsavtale eller klippekort (5 ganger).

Selger gavekort.

En kommentar om “Takster”

Det er stengt for kommentarer.