Takster

Homøopati første gang kr 600,-

Homøopati første gang barn/student kr 500,-

Gjennomgang av sykdomshistorien. Nåværende og tidligere symptomer kartlegges.

Konsultasjon på telefon eller via internett (f.eks. Skype) koster det samme som ordinær konsultasjon på klinikk.

Oppfølging vil skje etter behov – alt etter sykdommens karakter og hvordan behandlingsforløpet arter seg.

Homøopati – oppfølgingstime kr 400,-

Vanligvis er det naturlig med en oppfølgingstime etter 3 – 4 uker. Dersom symptomer endrer karakter i vesentlig grad eller nye kommer til, er oppfølgingstime nødvendig. En oppfølgingstime ved homøopatisk behandling vil normalt vare 30 minutter.

Telefonsamtaler som på grunn av ny informasjon tar ekstra tid, faktureres som oppfølgingstime.

Massasje kr 500,-

En massasjetime vil normalt vare mellom 45 og 60 minutter. Beregn litt lengre tid første gang, da det går med ekstra tid til samtale og registrering i kundejournal.

Be om gavekort, klippekort, organisasjons- eller bedriftsavtale og få 20 % rabatt på massasje.

Avbestilling:

Avbestilling eller endring av time må skje på telefon/sms til 909 33 717 senest 24 timer før avtalt tid. Ved senere avbestilling belastes timen i sin helhet.

Benytt kontaktskjema eller online timebestilling for bestilling av time
på Helsesenter i Bergen tirsdager og onsdager 15:30 – 20:00.